افغانستان

ملل‌متحد: صندوق بشردوستانه افغانستان به بودجه بیش‌تری برای کمک به مردم این کشور نیاز دارد

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان (اوچا) می‌گوید که صندوق بشردوستانه افغانستان در ۱۰ سال فعالیت‌اش در این کشور، به نقطه عطف بزرگی رسیده است.

اندریکا راتواته، معاون دبیرکل و نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در یک نوار تصویری به مناسبت دهمین سال‌‌گشت صندوق بشردوستانه افغانستان گفته است که در یک دهه گذشته، این صندوق از فعالیت و تغییرات مثبت؛ به‌ویژه برای زنان و دختران در این کشور حمایت کرده است.

راتواته خاطر نشان کرد که بیش از یک میلیارد دالر از ۳۲ نهاد خارجی کمک‌رسان بودجه دریافت کرده؛ اما به ۳ میلیارد دالر نیاز است؛ تا به ۱۷ میلیون تن در افغانستان که نیاز عاجل به کمک‌های بشردوستانه دارند، رسیدگی شود.

او هم‌چنان افزود که در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۲۳ میلیون تن در افغانستان درخواست کمک کرده‌اند.

این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، افغانستان با وخیم‌ترین بحران‌بشری روبه‌رو شده است.