افغانستان

کارشناسان ملل‌متحد خواهان آزادی «فوری» فهیم عظیمی شدند

فهیم عظیمی، فعال آموزش

کارشناسان سازمان ملل‌متحد در خبرنامه‌ای خواهان آزادی «فوری» فهیم عظیمی، یکی از فعالان آموزش که نزدیک به شش ماه می‌شود در بند طالبان است، شدند.

فهیم عظیمی مسئول نهاد «فکر بهتر» همراه با همکارش صدیق‌الله افغان در ۱۷ اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی از سوی طالبان بازداشت شد.

صدیق‌الله افغان در این اواخر آزاد شد؛ اما آقای عظیمی هنوز هم در زندان طالبان به سر می‌برد.

صدیق‌الله افغان، فعال آموزش

در خبرنامه آگاهان ملل‌متحد آمده است: «ما از مقام‌های حاکم [طالبان] می‌خواهیم که آقای عظیمی را نیز بدون تاخیر آزاد کنند. بازداشت او هیچ توجیهی ندارد».

آنان با بازداشت‌های فعالان حق آموزش و حقوق زنان، در باره فعالیت‌های آموزشی و دفاع از حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه ملل‌متحد در امور حقوق‌بشر افغانستان از آزادی صدیق‌الله افغان، فعال آموزش از سوی طالبان استقبال کرده است.

آقای بنت در اکس همچنین از طالبان خواسته است که فهیم عظیمی، یکی از فعالان آموزش که حدود شش ماه می‌شود در زندان آنان است را نیز آزاد کنند.

او در این باره نوشته است: «نباید کسی به خاطر ترویج حق آموزش مجازات شود».