افغانستان

بیش از ۲هزارو۵۰۰ مهاجر افغانستان در دو روز از ایران اخراج و به کشور برگشتند

بیش از ۲هزارو۵۰۰ مهاجر کشور در طی دو روز به گونه «اختیاری و اجباری» از ایران وارد کشور شده‌اند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که این مهاجران به تاریخ‌های ۳۱ حمل و ۱ ثور از ایران به گونه داوطلب و اجباری اخراج و به کشور برگشته‌اند.

گفته می‌شود این ۲هزارو۶۰۰ مهاجر افغانستان، از مرز اسلام قلعه هرات وارد کشور شده‌اند.

در همین حال، این وزارت در خبرنامه‌ای دیگری نوشته است که نزدیک به ۷۰۰ مهاجر افغانستان در یک روز به گونه «اجباری» از پاکستان نیز اخراج و به کشور برگشته‌اند.

وزارت مهاجران طالبان گفته است که ۶۷۳ مهاجر کشور روز گذشته (یک‌شنبه ۲ثور) از پاکستان اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این مهاجران که شامل ۱۲۵ خانواده می‌شوند، ۳۸۹ تن آنان از گذرگاه سپین‌بولدک و ۲۸۴ نفر آنان نیز از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم «اخراج اجباری» مهاجران افغانستان را روی دست گرفته و این روند را شدت بخشیده است.