افغانستان

قمی در دیدار با متقی: مسئله آب ایران یک عامل مهم در گسترش روابط دو جانبه است

امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، با حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، در کابل دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که در این دیدار، موضوع حقابه ایران به عنوان یک «عامل مهم» برای گسترش «روابط دوجانبه» مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته وزارت خارجه طالبان، آقای قمی تأکید کرده است که رفع موانع در رسیدن آب دریای هلمند به سیستان بسیار حائز اهمیت است و ابراز امیدواری کرده که جریان آب به طور پیوسته ادامه یابد.

بر بنیاد خبرنامه این وزارت، متقی به سفیر ایران اطمینان داده است که با توجه به بارندگی‌های اخیر در افغانستان، خشک‌سالی کاهش یافته و آب به دریای هلمند در ولایت نیمروز و همچنین به سیستان ایران جاری شده است.

در خبرنامه آمده است که در این دیدار، طرفین همچنین بر گسترش بیشتر «روابط حسنه» بر اساس اصول حسن همجواری و همسایگی میان دو طرف تأکید کرده‌اند.