افغانستان

نهادی برای ۲۰۰ دانش‌آموز صنف‌های آنلاین فراهم کرده است

یک نهاد آموزشی موسوم به «اکادمی انار» می‌گوید که برای ۲۰۰ دانش‌آموز محروم از آموزش صنف‌های آنلاین فراهم کرده است. این نهاد می‌گوید که با آموزش آنلاین برای دختران محروم از مکتب در افغانستان، چشم‌انداز ادغام آنان در بازار کار اروپا را دارد.

به گفته این نهاد، این دانش‌آموزان درس‌های صنف‌های هفتم تا دوازدهم را فرا می‌گیرند.

اکادمی انار نصابی با آمیزش آموزش‌های جهانی، نصاب آموزشی آلمان و نظام پیشین افغانستان را برای دختران فراهم کرده است.

سحر ناصری، دانش‌آموزش می‌گوید: «بسیار خوشحال استم. صد در صد با تمام انگیزه و توانایی، من تمام برنامه‌ها و درس‌های که این‌ها برای من ترتیب دیده‌اند به پیش می‌بریم و قوی‌تر از پیش ادامه می‌دهم»

با این وجود دختران از این‌که دوباره آموزگار دارند و کتاب و قلم به دست می‌گیرند خشنوداند، هرچند چالش‌ها در دسترسی‌شان به انترنت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در برابر آموزش آنان است.

حمیده کریمی، دانش‌آموز می‌گوید: «موفق شدم از طریق این آکادمی درس‌های دوران مکتب را ادامه دهم. هرچند مشکلات انترنتی در افغانستان دشوارهای خودش را دارد»

مسئولان در آکادمی «انار» می‌گوید نصاب مختلط آموزشی از نصاب‌های بین‌المللی و نظام پیشین آموزش افغانستان را برای دختران آموزش می‌دهد، با این چشم‌انداز که آنان در بخش‌های مشخصی آماده بازار کار بیرون از افغانستان شوند.

ساره نبیل ، سخنگوی اکادمی آنلاین «انار» به آمو گفت: «ما برخی دیگر از کلاس هایی را اضافه کردیم، مثلاً پرستاری تا شاگردن ما در آینده بتوانند در کشورهای اروپایی مثل آلمان یا دیگر کشورها ادغام شوند، راه پیدا کنند و در عین حال بتوانند تحصیلات شان را ادامه دهند.»

گفتنی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، شبیه دهه ۹۰، بار دگر دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند.

بربنیاد آمار یونیسکو، پس از سپتامبر ۲۰۲۱ بیش از یک میلیون دختر از رفتن به مکتب در افغانستان محروم شدند و هم‌اکنون ۲.۵ میلیون دختر و زن از آموزش‌های مکتب به دور مانده‌اند.

هرچند راه‌های بدیل هم‌چون صنف‌های آنلاین برای دختران راه‌اندازی شده، اما روشن نیست که در مکتب روزی به روی‌شان باز خواهد شد یا نه.