افغانستان

پولیس پاکستان: عضو به قتل رسیده طالبان در بلوچستان تابعیت پاکستانی داشت

بی‌بی‌سی به نقل از پولیس پاکستان گزارش داده است که محمد عمرجان آخندزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادیه طالبان که چند روز پیش در ایالت بلوچستان به قتل رسید، تابعیت پاکستانی داشت.

یک مقام پولیس پاکستان به بی‌بی‌سی گفته است که عمرجان آخندزاده در خانه‌ای که ملکیت شخصی‌اش بود، زندگی می‌کرد؛ اما افزوده که درباره تعلقات او با طالبان افغانستان، اطلاعات بیش‌تر در دست‌ ندارند.

پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان کشته‌شدن عمرجان آخندزاده را محکوم و آن را کار «دشمنان اسلام» عنوان کرد.

این عضو طالبان دو روز پیش، از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کویته ایالت بلوچستان هدف قرار گرفت.