زنان

ریچارد بنت بر دسترسی آموزش برای همه تاکید کرد

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل‌متحد برای افغانستان بر فراهم‌سازی دسترسی آموزش برای همه تاکید کرد.

آقای بنت در واکنش به حمله نیروهای اسرائیل بر مرکزهای آموزشی و بخش‌های فرهنگی در غزه گفته است که «دسترسی به آموزش [حق] اساسی است که باید در سراسر جهان از آن حمایت شود.»

به گفته او، «نه تخریب و نه هم ممانعت برای دسترسی به آموزش قابل تحمل است.»

این در حالی است که در نزدیک به سه سال پیسین دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب‌ محروم شده‌اند.