افغانستان

ایران می‌گوید نیروهای ارتش‌اش مشغول انسداد نوار مرزی با افغانستان اند

عبدالرحمان ساسانیان یکی از فرماندهان ارتش ایران گفته است که طرح انسداد نوار مرزهای مشترک ایران و افغانستان با استفاده از توان مهندسان نیروی زمینی ارتش ایران در حال انجام است.

او تاکید کرده است که این طرح یکی از مهترین پروژه های کشوری به شمارمی‌رود.

این فرنامده ارتش ایران افزوده است: «امید است با تلاش و هم افزایی مثال زدنی همه دستگاههای اجرایی و متولی این حوزه، طرح انسداد مرزهای ایران و افغانستان در شمال شرق در مدت زمان پیش بینی شده خود به اتمام برسد.»

به گفته او، روند انسداد شامل مرز دوغارون به سمت شهرستان خواف است و به صورت دیوارکشی به ارتفاع چهار متر و احصار کشی بخش بالایی آن خواهد بود.

پیش از این یک عضور ارشد مجلس اسلامی ایران با ابراز نگرانی از امنیت مرزهای کشوراش، گفته بود که نیروهای مرزی طالبان و پاکستان نه تنها در مرز ایران قادر به تامین امنیت نیستند، بلکه با گروه‌های «هراس‌افگنی» همچون «جندالله» همکاری می‌کنند.