بازرگانی

پس از گزارش‌های حمله اسرائیل بر ایران بهای نفت افزایش یافته است

پس از پخش گزارش‌ها در رابطه با حمله اسرائیل بر ایران و نگرانی‌هایی در باره اختلال در عرضه نفت خاور میانه، بهای نفت روز جمعه افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که قراردادهای معیاری به بیش از ۳ دالر افزایش یافته است.

براساس گزارش، قرارداد آتی نفت خام برنت ۱.۴۰ دالر یا ۱.۶۱ درصد افزایش یافت و بهای هر بشکه به ۸۸.۵۱ دالر رسید. از این میان، فعال‌ترین قرارداد «وست تگزاس اینترمدیت» ایالات متحده با ۱.۳۸ دالر یا ۱.۶۸ درصد افزایش و بهای هر بشکه به ۸۳.۴۶ دالر رسید.