زنان

سازمان ملل متحد: زنان کار آفرین در افغانستان با موانع و هزینه‌های بلند تجارت روبه‌رو‌ هستند

ملل متحد می‌گوید که زنان کار آفرین در افغانستان با موانع و هزینه‌های بلند تجارت روبرو هستند.

یافته‌های گزارش جدید برنامه توسعه‌ای ملل متحد نشان می‌دهد که محدودیت‌های طالبان به ویژه در بخش سفر زنان، کار و بار زنان تجارت پیشه را به چالش کشیده است.

بر بنیاد گزارش برنامه توسعه‌ای ملل متحد ۷۳ در صد از زنان تجارت پیشه گزارش داده اند که محدودیت های طالبان در بخش سفر زنان به بازارهای های محلی، تجارت زنان را با چالش شدید روبرو کرده است.

در این گزارش، ملل متحد با ۳هزار و یک‌صد زن تجارت پیشه مصاحبه انجام داده اند که بیشتر زنان تجارت پیشه، تبعیض، محدودیت‌های کاری، محدودیت‌های سفر، دسترسی نداشتن به وام و سیستم مالی ضعیف را بزرگ‌ترین موانع در برابر کار شان گفته‌اند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تنها پنج درصد از زنان تجارت پیشه موفق به گرفتن وام شده‌اند.

در همین حال سخنگوی دبیر کل ملل متحد در پیوند به این گزارش گفته است که زنان تجارت پیشه با طیف وسیعی از چالش ها در افغانستان روبرو هستند.

استفان دجاریک. سخنگوی دبیر کل ملل متحد گفته است: «زنان کارآفرین افغانستان با طیف وسیعی از موانع و هزینه‌های زیاد برای انجام تجارت روبرو هستند. تبعیض عمیق، محدودیت های عملیاتی، همراه با سیستم مالی به شدت ضعیف شده، ۴۱ درصد از زنان تجارت پیشه را را وادار به گرفتن وام کرده است که تنها پنج درصد از آن‌ها وام از بانک ها یا مؤسسات مالی خرد دریافت کرده اند.»

در بخش از گزارش ملل متحد آمده است که نزدیک به شانزده میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی به شدت در ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت.

بر بنیاد یافته‌های این گزارش، نرخ اشتغال زنان در این کشور به نصف کاهش یافته است.

کانی ویگناراجا. مدیر منطقه ای برنامه توسعه یی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه افزوده است: «زنان کارآفرین در سخت ترین شرایط، جسارت و تدبیر باورنکردنی از خود نشان داده‌اند.»
.
نماینده برنامه توسعه یی ملل متحد در افغانستان می گوید که ملل متحد به پشتیبانی خود در تقویت صدای زنان در افغانستان ادامه خواهد داد.

بر اساس آمارهای ملل متحد، تا اکنون از هفتاد و پنج هزار کسب و کارهای کوچک زنان در افغانستان پشتیبانی مالی کرده‌اند.

استفان رودریکس، نماینده برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان می‌گوید: «برنامه توسعه ملل متحد به تقویت صدای این زنان ادامه می دهد. شجاعت و انعطاف پذیری آنها در غلبه بر مشکلات، داستان قانع کننده ای از صلابت و امید را روایت می کند. آن‌ها به حمایت بین المللی نیاز دارند و این گزارش بینش‌های بیشتری در مورد این که چگونه می‌توانیم از آن‌ها حمایت کنیم ارائه می‌دهد. آینده افغانستان به آن‌ها بستگی دارد.»

زنان تجارت پیشه سی و دو درصد از شرکت های کوچک و میانه که از سوی زنان رهبری می شوند، گزارش داده اند که تبعیض جنسیتی، دسترسی انان را به بازار برای پیشبرد تجارت شأن به چالش کشیده‌اند.

در گزارش ملل متحد، شصت درصد از مصاحبه شوندگان گفته‌اند که سرپرستی خانواده‌های خود را به عهده دارند.