افغانستان زنان

بخش زنان سازمان ملل: زنان در افغانستان از به رسمیت‌شناسی طالبان «ترس و نگرانی» دارند

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش در باره وضعیت زنان در افغانستان گفته است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن شان تا اکنون، بیش از ۵۰ فرمان را «به صورت مستقیم علیه زنان» صادر کرده‌اند که هیچ یک از آن‌ها تا حال لغو نشده است.

در این گزارش آمده، نظرسنجی که به صورت «آنلاین» از سوی بخش زنان سازمان ملل، سازمان بین‌الملل مهاجرت و یوناما صورت گرفته، نشان می‌دهد که زنان از به رسمیت‌شناسی طالبان «ترس و نگرانی» دارند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که در این نظرسنجی، ۷۴۵ زن در سراسر کشور اشتراک کردند.

بر بنیاد گزارش این سازمان، ۶۷ درصد این زنان گفته‌اند که به «رسمیت‌شناختن طالبان» می‌تواند بحران حقوق‌بشری؛ به‌ویژه حقوق زنان را تشدید و خطر افزایش آن را بیش‌تر بسازد.

در همین حال، ۳۲ درصد زنان اشتراک‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند که طالبان باید پس از لغو همه محدودیت‌ها به‌ رسمیت شناخته شوند و ۲۸ درصد این زنان گفته‌اند که تحت «هیچ شرایطی» نباید طالبان به‌ رسمیت شناخته شوند.

در گزارش بخش زنان سازمان ملل آمده است که ۵۷ درصد زنان، زمان بیرون شدن از خانه و حضور در اماکن عمومی، احساس ناامنی و ترس دارند و گفته‌اند که «حکم حجاب اجباری مورد نظر طالبان» و بازداشت از سوی آنان، حضور آنان در جامعه را محدود کرده است.