افغانستان

عضو پارلمان پاکستان می‌گوید کشورش دو پایگاه هوایی در بلوچستان را در اختیار امریکا داده است

شیرافضل مروت، عضو مجلس ملی پاکستان گفته است که اسلام‌آباد دو پایگاه هوایی را در ایالت بلوچستان این کشور در اختیار امریکا قرار داده است.

آقای مرودت با انتقاد از سیاست خارجی کشورش به خبرنگاران گفته است که براساس اطلاعات او، پاکستان دو پایگاه هوایی را در بلوچستان در نزدیکی مرز افغانستان و ایران در اختیار امریکا قرار داده است.

این در حالی است که گزارش‌های گوناگون از گشت‌وگذار هواپیماهای بی‌سرنشین در شماری از ولایت‌های افغانستان در این اواخر نشر شده‌اند.

سخنگوی طالبان گفته است که درباره این مسئله تحقیق خواهند کرد.