افغانستان

طالبان یک تن را میدان وردک در محضر عام شلاق زدند

طالبان یک تن را در محضر عام در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک شلاق زدند.

دادگاه عالی طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که این فرد متهم به «سرقت» بود و او در محضر عام ۳۹ دره زده‌شد.

در دو سال پسین، طالبان صدها تن را به اتهام‌های گوناگون در محضر عام کرده‌اند.

باوجود انتقادهای نهادهای حقوق بشری، طالبان تاکید کرده‌اند که آنان برای تطبیق «شریعت» به مجازات عنلی ادامه خواهند داد.