افغانستان

اخراج مهاجران افغانستان: پاکستان ۲۷۷تن را در یک روز اخراج کرد

File-photo

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است، ۵۳ خانواده مهاجر کشور که شامل ۲۷۷ نفر می‌شود، دیروز (سه‌شنبه ۲۸ حمل) از پاکستان اخراج و به کشور برگشته‌اند.

این وزارت به نقل از آمریت سرحدی طالبان در تورخم نگاشته است که این تعداد مهاجران کشور، از طریق این گذرگاه وارد کشور شده‌اند.

در همین حال، شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان آغاز دور دوم اخراج مهاجران را نگران کننده خوانده و می‌گویند که با رسیدن به افغانستان زندگی‌شان با خطر روبه‌رو خواهد شد.

حکومت پاکستان طبق مهلت تعیین شده، دور دوم اخراج مهاجران را آغاز کرده است.

اکنون شماری از مهاجران در پاکستان این روی‌کرد اسلام‌آباد در برابرشان را «ظالمانه» می‌خوانند. این مهاجران تاکید دارند که اگر این روند ادامه یابد، آنان با برگشت به افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو خواهند شد.

ثریا حسینی، یکی از مهاجر افغانستان در پاکستان گفت: «اتخاذ سیاست پاکستان در برابر مهاجران افغان نگران کننده است. ما از ترس‌وتهدید طالبان به پاکستان پناه آورده‌ایم؛ اما اینجا هم برای ما پناه نمی‌دهد. نهادهای جهانی حقوق بشر باید وارد عمل شده و جلوی این اخراج اجباری مهاجران را از سوی دولت پاکستان بگیرند.»

حبیبه فروزان، یک مهاجر دیگر به آمو گفت: «ما نگران آینده هستیم. اگر این روند ادامه یابد، جان هزاران تن که پس از بازگشت به افغانستان با تهدیدات جدی روبه‌رو خواهند شد. در کنار تهدیدات امنیتی، دختران ما از درس و تعلیم نیز عقب می‌مانند.»

شمار دیگری از مهاجران نیز می‌گویند که جهان باید بر پاکستان فشار وارد کند تا تصمیم اخراج مهاجران از این کشور را لغو کند.

علی‌رضا کریمی، آگاه امور مهاجران در این باره گفت: «رفتار حکومت پاکستان در برابر مهاجران خلاف موازن حقوق بشر و اصول قوانین بین المللی مهاجرت است. نهادهای جهانی به شمول ملل‌متحد باید راه حل مناسب برای حفاظت از مهاجران را در یابند.»

مرحله دوم اخراج مهاجران از پاکستان شامل اخراج مهاجران بدون مدرک و حدود یک میلیون مهاجری است که کارت شهروندی دارند.

کارت‌های معروف به «ای‌سی‌سی» [ACC] صادر شده از سوی پاکستان. کارتی که از دهه‌ها بدین سو برای مهاجران اجازه اقامت قانونی در پاکستان را داده است.

پاکستان در مرحله نخست اخراج مهاجران از این کشور نزدیک به ششصد هزار مهاجر افغانستان را اخراج کرده بود. روندی که به گفته نهادهای ملل متحد باعث افزایش فقر و شمار نیازمندان در کشور شد.

پاکستان علت اخراج مهاجران از این کشور را افزایش رویدادهای هراسافگنانه در این کشور گفته و ادعا کرده است که شماری از مهاجران افغانستان در این کشور با گروه‌های هراس‌افگن به شمول تی‌تی‌پی همکاری دارند. ادعایی که شماری از مهاجران آن را همواره رد کرده‌اند.