افغانستان

سازمان پزشکان بدون‌مرز از آغاز دور دوم «اخراج اجباری مهاجران» از پاکستان ابراز نگرانی کرد

سازمان پزشکان بدون‌مرز در اعلامیه‌ای گفته است، بسیاری از مهاجران افغانستان که از پاکستان اخراج می‌شوند، کسانی هستند که دهه‌ها در آن‌جا زندگی کرده‌اند.

در اعلامیه این سازمان آمده است: «پس از اعلام دور دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی مقام‌های پاکستانی، این سازمان به شدت نگران حقوق و رفاه این مهاجران است».

سازمان پزشکان بدون‌مرز می‌گوید، مهاجران افغانستان در حالی از سوی پاکستان به گونه اجباری اخراج می‌شوند که آنان در کشور شان با فقر گسترده، خدمات ناکافی صحی و افزایش محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان نیز مواجه هستند.

در این اعلامیه آمده است: «برای بسیاری از مهاجران افغانستان، این بازگشت به معنای سفر دسته‌جمعی است».

این سازمان می‌گوید که مرحله دوم «اخراج اجباری»، حدود ۸۰۰هزار تن دارنده کارت شهروندی افغانستان (ACC) که از سو پاکستان صادر شده را نیز در معرض «خطر اخراج» قرار داده است.

در این اعلامیه همچنین آمده است، کسانی که کارت شهروندی افغانستان را دارند، در معرض «خطر آسیب» پس از بازگشت در افغانستان نیز قرار خواهند گرفت.

بر اساس این اعلامیه، پاکستان حدود ۳.۷ میلیون مهاجر افغانستان را در خود جای داده است که تا اکنون این کشور، بیش از نیم میلیون این مهاجران را به گونه اجباری اخراج کرده است.

این در حالی است که پاکستان از ۱۵ اپریل سال ۲۰۲۴، مرحله دوم از اخراج اجباری مهاجران افغانستان را از این کشور روی دست گرفته است.

در آخرین مورد و بر اساس گزارش وزارت مهاجران طالبان، پاکستان ۲۷۷ مهاجر افغانستان را که شامل ۵۳ خانواده می‌شود، دیروز (سه‌شنبه ۲۸ حمل) از این کشور اخراج کرده است.