افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان لغو «به تعلیق درآمدن فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا» از سوی طالبان شد

مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه‌ای تعلیق فعالیت تلویزیون‌های نور و بریا و بستن دروازه‌های این دو رسانه خصوصی را از سوی طالبان، خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان دانسته است.

این مرکز می‌گوید که این اقدام طالبان، در جهت فشار و محدودکردن بیش‌تر فعالیت رسانه‌های آزاد است و آن را «محکوم» می‌کند.

این نهاد گفته است که رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسؤلان طالبان نباید بر فعالیت‌های آن‌ها محدودیت خلق کرده و یا آن‌ها را تهدید کنند.

پیش از این تلویزیون ملی زیر اداره طالبان به نقل از وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان گزارش داد که در نشست کمیسیون تخطی رسانه‌های طالبان تصمیم گرفته شد؛ تا دوسیه‌‌های تلویزیون‌های نور و بریا به محکمه ارسال و نشرات این تلویزیون‌ها تا فیصله محکمه متوقف شود.

بر بنیاد این گزارش، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که تلویزیون‌ نور با وجود اخطاریه‌ها و توصیه‌های مکرر، اصول خبرنگاری را رعایت نکرده، «ارزش‌های ملی و اسلامی» را در نظر نگرفته و به «تعصب‌‌ قومی، زبانی و سمتی» دامن زده‌ است.

اما در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است: «آن‌چه که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای به عنوان تخلف این دو رسانه بر شمرده است، در حقیقت بخشی از حقوق قانونی رسانه‌ها می‌باشد».

کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای بعد از سقوط نظام جمهورییت در کشور، در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ از فعالیت بازماند؛ اما طالبان بعد از بازگشت به قدرت این کمیسیون را با اشتراک «اعضای مورد نظر خود» دوباره احیا کردند.

این در حالی است که فعالیت‌های تلویزیون‌های خصوصی نور و بریا در کابل، پس از دستور طالبان به حالت تعلیق درآمد و اکنون این دو رسانه فعالیت ندارند.

گفته می‌شود که تلویزیون خصوصی نور متعلق به صلاح‌الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان و تلویزیون خصوصی بریا، مربوط به گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان است.