افغانستان

یک خانم در ولایت غزنی پس از ۱۲ سال از «زندان خانگی» آزاد شد

طالبان اعلام کرده‌اند که یک خانم در ولایت غزنی که از ۱۲ سال به این‌سو از سوی پسران کاکایش در یک خانه زندانی بود، آزاد شده است.

بر بنیاد گزارش تلویزیون ملی زیر اداره طالبان، این خانم شمسیه نام دارد و در مربوطات ولسوالی اندر این ولایت، در یک خانه نگه‌درای می‌شد.

گفته می‌شود که این خانم اکنون برای درمان به شفاخانه ولایت غزنی منتقل شده است.

تلویزیون ملی زیر اداره طالبان همچنین گفته است که متهمان این رویداد برای بررسی بیش‌تر از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

اما طالبان تا اکنون در مورد علت زندانی بودن شمسیه در «زندان خانگی» چیزی نگفته‌اند.