افغانستان

یک مقام طالبان: نظام تنها با «ملا و طالب» ساخته نمی‌شود

محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان در همایشی در ولایت خوست گفته است که اندیشه ساخت نظام «تنها با ملا، مجاهد و طالب» اشتباه است.

او در جریان بازدید از نمایشگاهی در خوست، به‌کارگیری از مهارت‌های کادر علمی را برای بقای حاکمیت طالبان حیاتی دانست و گفت که باید با «حمایت دولت» به آنان فرصت‌های فراوان داده شود.

او افزود: «اگر من این اشتباه را بکنم، اگر رهبرانم این اشتباه را بکنند، که نظام فقط بر من ساخته شده، فقط بر من مجاهد، طالب و ملا است، این اشتباه است. به آنها تبریک می‌گویم. ما در این خطا با آنان موافق نیستیم.»

وی در کنار پافشاری بر وحدت ملی، از اداره طالبان خواست که برای برون رفت از وضعیت کنونی، زمینه را برای تعلیمات دینی و نوین فراهم کند.

او افزود: «ما مهندسان جدید، جنرال‌های جدید و یا دانشمندان جدید ارائه می‌دهیم. هزینه زیادی دارد و زمان زیادی می‌برد.»

این در حالی است که طالبان، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند، هزاران استاد دانشگاه و کادرهای متخصص، کشور را ترک کرده و مدیران مرکزهای علمی در بیشتر موارد از میان اعضای طالبان گماشته شده‌اند.

با این حال همه اعضای طالبان خود را ملا و مجاهد می‌خوانند و در بسیاری از آنان در مدرسه‌های مذهبی پاکستان آموزش دیده‌اند.