زنان ورزش

نخستین زن المپیکی کشور خواهان «منع شرکت افغانستان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس» شد

فریبا رضایی، اولین زن المپیکی افغانستان خواهان ممنوعیت شرکت افغانستانِ زیر اداره طالبان در بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۴ پاریس شد.

بر بنیاد گزارش رویترز، رضایی اولین زنی بود که در المپیک سال ۲۰۰۴ به عنوان نماینده کشور انتخاب شد؛ اما او اکنون از کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) خواسته است که «افغانستانِ تحت اداره طالبان» را از شرکت در بازی‌های پاریس ۲۰۲۴ منع کند.

بر اساس این گزارش، خانم رضایی دلیل این خواست‌اش را «نقض حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان از سوی طالبان» در کشور عنوان کرده است.

او افزوده است: «اگر کمیته بین‌المللی المپیک به آن‌ها (کمیته ملی المپیک افغانستانِ زیر اداره طالبان) اجازه ورود به المپیک در قلب اروپا (پاریس) در سال ۲۰۲۴ را بدهد، برای مردم بسیار خطرناک است».

کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) قبلاً در سال ۱۹۹۹ کمیته ملی المپیک افغانستان (در دور اول حکومت طالبان) را تعلیق کرد و کشور از شرکت در بازی‌های سال ۲۰۰۰ سیدنی محروم شد.

پس از سقوط دور اول حکومت طالبان، افغانستان دوباره احیا شد و به فریبا رضایی ۱۸ساله، اجازه داده شد؛ تا در بازی‌های ۲۰۰۴ آتن در بخش «جودو» شرکت کند.

این خبرگزاری همچنین نوشته که او در این باره گفته است: «وقتی از بازی‌های آتن برگشتم، در افغانستان ماندم و می‌خواستم در کشورم بمانم. من به تمریناتم ادامه دادم؛ چون تغییرات و تحولات مهم (پس از سقوط دور اول حکومت طالبان) را دیدم».

فریبا رضایی می‌گوید که اکنون این امیدها از بین رفته است.

رضایی می‌گوید: «من هرگز در وحشیانه‌ترین رویاهایم نیز خواب ندیدم که تمام دست‌آوردها، حقوق و آزادی‌های ما از ما گرفته شود و یک‌شبه همه چه در اگست ۲۰۲۱ متوقف شود».

خبرگزاری رویترز می‌گوید که از کمیته بین‌المللی المپیک خواست؛ تا در باره درخواست خانم رضایی برای ممنوعیت در بازی‌ها توضیح دهد؛ اما این کمیته به بیانیه‌ای اشاره و بسنده کرد که در ماه مارچ توسط جیمز مکلئود، مدیر روابط کمیته بین‌المللی المپیک ارائه شده است.

بر بنیاد این گزارش، در این بیانیه آمده است: «هیئت اجرایی IOC دیدگاه‌های متفاوت در سراسر جهان را در رابطه به تعلیق یا عدم تعلیق کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت می‌شناسد؛ اما این واقعیت را نیز به رسمیت شناخته است که کمیته بین‌المللی المپیک معتقد نیست که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در حال حاضر، «روی‌کرد درستی» است».

گفته می‌‌شود که خانم رضایی در سال ۲۰۱۱ افغانستان را ترک کرد و ا اکنون در کانادا زندگی می‌کند.