افغانستان

طالبان چهار تن را در زابل و ننگرهار در محضر عام شلاق زدند

طالبان سه تن را در زابل و یک تن دیگر را در ولایت ننگرهار به اتهام «سرقت» و «لواط» در محضر عام شلاق زدند.

در خبرنامه طالبان دادگاه عالی طالبان آمده است که آمده است یکی از این سه تن در زابل به ۸ ماه زندان و ۲۰ دره، فرد دومی به ۱۰ ما زندان و ۲۰ شلاق و سومی به ۶ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق مجازات شدند.

به گفته این دادگاه،‌ یک تن در ولایت ننگرهار به اتهام «سرقت» به دو سال زندان و ۳۰ ضرب شلاق محکوم شد.