افغانستان

رهبران جبهه‌های آزادی و مقاومت بر دوام پیکار مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند

رهبران جبهه‌های آزادی و مقاومت در نخستین سالیاد جان باختن نیروهای جبهه آزادی در سالنگ ولایت پروان بر دوام پیکار مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند.

یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی در سخنرانی اش در نشستی که به این مناسبت از راه دور برگزار شده بود، گفت که هرچند از طالبان پشتیبانی شد اما آنان تغییر نکرده‌اند و امروز هراس‌افگنی زیر چتر طالبان هم‌چنان ادامه دارد.

در این نشست نخستین سالروز جان باختن اکمل امیر و بصیر اندرابی، فرماندهان جبهه آزادی با پنج هم‌سنگر شان در سالنگ ولایت پروان گرامی داشته شد.

یاسین ضیا در این نشست گفت که مبارزه آنان در برابر طالبان ادامه خواهد یافت.

 او گفت که ریشه حمله‌های اخیر داعش در مسکو، ایران و قندهار را در طالبان می‌بیند. به گفته او، طالبان زیر نام مبارزه با داعش تجارت می‌کنند.

آقای ضیا افزود: «طالبان با اکت و ادا و یونیفورم پوشیدن پولیس هم نمی‌شود، اردو هم نمی‌شود و آدم هم نمی‌شود. به این اساس، تو اکت و ادای فتح افغانستان را نکن، به دلیل این‌که امروز خود تان می‌گویید که هوا در کنترل تان نیست، چهل میلیون دالر را بانک تان اعلام می‌کند اما صد میلیون پول استخباراتی می‌گیری، چه کردید مهمان تان الظواهری را.»

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در این مراسم گفت که برخی از چهره‌ها در پی لابی‌گری داخلی و بیرونی برای سفیدسازی طالبان هستند.

به گفته او، عملکرد طالبان نشان داد آنان زیر نام تعامل یا نام های دگر سفیدشدنی نیستند.

آقای مسعود از تلاش ها برای شکل گیری اختلاف میان جبهه های مخالف مسلح طالبان نیز یاد کرد و گفت که برعکس، با هم‌سویی بیش‌تر جبهه‌ها، در سال جاری رویدادهای مهمی برای افغانستان اتفاق خواهد افتاد.

رهبر جهبه مقاومت افزود: «تمام دروزاه‌های صلح و گفتگو و دروزاه‌های حل منازعه افغانستان را بسته کردند. اخرین تلاش آن‌ها برای بسته کردن احزاب نشان داد که جز خود و گروه خود افغانستان را خانه مردم افغانستان نمی‌دانند در مقابل چنین یک مفکوره راهی جز مبارزه و مقاومت نداریم و این شهدا برای ما آموختند که خون می‌دهند اما وطن نمی‌دهند.»

در همین حال، محی الدین مهدی، عضو مجمع فدرال‌خواهان افغانستان، نظم طالبان را «هراس‌افگن، قوم‌گرا، متعصب و در پی حذف هویت اقوام دیگر» خواند و شکل‌گیری دولت فدرال را نسخه حل چالش‌های افغانستان پیشنهاد کرد، چراکه به گفته او، نه نظم جمهوریت و نه هم طالبان، توان‌مند تامین عدالت و صیانت از هویت‌ها نبوده‌اند.

او گفت: «به نام یک قوم حاکمیت را در قبضه خود گرفته اند. دیگران را از حلقه حکومتداری بیرون راه اند. برای حل این مشکل به نظامی فکر کنیم که اقتدار دوباره برگردانده شود به مردم و اقوام ساکن در افغانستان.»

جبهه‌های آزادی و مقاومت ملی، دو جریان مخالف مسلح طالبان هستند که پیوسته از حمله‌های شان بر طالبان خبر می‌دهند؛ جبهه‌هایی که بیش‌تر رویکرد چریکی دارند.

در کنار این، برخی جنبش‌های اعتراضی زنان، جبهه‌های دگر و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان نیز فعالیت دارند.