افغانستان

جبهه مقاومت مدعی انجام دو حمله جداگانه بالای طالبان در کابل شد

جبهه‌ مقاومت در خبرنامه‌ای ادعا کرده است که افراد این جبهه دو حمله جداگانه در حوزه‌های چهارم و پنجم امنیتی شهر کابل بالای طالبان انجام داده است.

به ادعای این جبهه، حمله اولی افراد جبهه مقاومت بر دروازه ورودی ساختمان حوزه چهارم امنیتی شهر کابل صورت گرفته که در نتیجه آن دو عضو طالبان کشته و یک تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، در حمله دیگر در ساحه کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

طالبان تا هنوز در مورد این حمله‌ها چیزی نگفته‌اند.