افغانستان

پاکستان تا دو روز دیگر مرحله دوم اخراج مهاجران بدون مدرک را آغاز می‌کند

شمارش معکوس به آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان شروع شده و قرار است تا دو روز دیگر، این کشور مرحله دوم اخراج مهاجران «بدون مدرک» را آغاز کند.

برخی از مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گویند که با عملی‌شدن تصمیم اسلام آباد مبنی‌بر اخراج مهاجران بدون مدرک، هزاران تن پس از بازگشت به افغانستان با تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهند شد.

رسانه‌های پاکستانی از زبان مقام‌های این کشور گفته‌اند که انتظار می‌رود مرحله دوم «اخراج اجباری» مهاجران تا دو روز دیگر آغاز شود.

در همین حال مهجبین فروزان، یکی از مهاجران افغانستان در پاکستان، با ابراز نگرانی می‌گوید: «شماری زیاد از شهروندان افغانستان بنابر تهدیدات امنیتی به پاکستان آمده‌اند و اگر اینان از سوی اسلام آباد اخراج شوند، جان‌های شان دوباره با تهدیدات طالبان روبه‌رو خواهند شد».

نفیسه حسنی، مهاجر دیگر به خبرنگار آمو گفت: «خواست ما از حکومت پاکستان این است که با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، در مورد تصمیم اخراج مهاجران افغانستان تجدید نظر کند».

پیش از این، پولیس پاکستان از طریق بلند‌گو‌‌ها به مهاجران هشدار داد؛ تا به کشور شان برگردند.

هم‌زمان با هشدار‌های پاکستان، برخی فعالان مدنی و خبرنگاران با انتقاد از روی‌کرد اسلام آباد در برابر مهاجران افغانستان، از حکومت تازه‌ این کشور می‌خواهند تا با درک واقعیت‌های امنیتی و سیاسی کشور، روند دوم اخراج مهاجران بدون مدرک را عملی نسازد.

صنم کبیری، فعال حقوق‌بشر می‌گوید: «پس از اگست ۲۰۲۱ شماری زیادی از شهروندان افغانستان وارد پاکستان شده‌اند. با عملی‌شدن تصمیم پاکستان مبنی‌بر اخراج مهاجران، هزاران تن با تهدیدات جدی امنیتی در افغانستان روبه‌رو خواهند شد».

از طرفی‌هم، برخی از آگاهان باورمند هستند که روی‌کرد کنونی پاکستان با مهاجران، ریشه در تنش‌های سیاسی اسلام آباد با طالبان دارد و حکومت پاکستان باید در روشنایی قوانین جهانی مهاجرت، با مهاجران افغانستان برخورد کند.

عبدالرازق عدیل، آگاه مهاجران می‌گوید: «نهادی‌های جهانی باید بر پاکستان فشار بیاورند؛ تا اسلام آباد دست از عملی‌کردن اخراج اجباری مهاجران افغانستان بردارد. در صورت عملی‌شدن تصمیم پاکستان مبنی‌بر اخراج مهاجران، احتمالِ رخ دادن یک فاجعه بشری در افغانستان وجود دارد».

برخی از مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در این مرحله حتا مهاجرانی با مدرک نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.

این در حالی‌ است که تاکنون هیچ جزییاتی از اخراج مهاجران کشورهای دیگر در پاکستان، از سوی حکومت این کشور پخش نشده است.

به تازگی، سازمان عفو بین‌الملل در خبرنامه‌‌ای گفته است که تصمیم تازه حکومت پاکستان درباره اخراج اجباری مهاجران «بدون مدرک»، زندگی هشت‌ صد هزار تن را در افغانستان با خطر روبه‌رو خواهد کرد.