افغانستان

«داعش خراسان زیر حاکمیت طالبان فضایی برای پیش‌رفت و توسعه پیدا کرده است»

بزنس انسایدر گزارش داده است، پس از آن‌که ایالات متحده و ناتو افغانستان را ترک کردند، «صفوف شاخه خراسان داعش در این کشور در حال افزایش و این گروه قوی‌تر» شده است.

در این گزارش آمده است: «پیش از این داعش خراسان محدود به افغانستان بود؛ اما اکنون نفوذ این گروه گسترش یافته و مسئولیت حمله‌های مرگبار هم‌چون حمله در مسکو را نیز بر عهده می‌گیرد».

طالبان به شمول معاون سیاسی رییس وزیران آنان پیش از این گفتند که آنان داعش را در افغانستان سرکوب کرده‌اند و برخی حلقات در منطقه، با تبلیغ به بزرگ‌نمایی این گروه می‌پردازند.

اما این رسانه به نقل از جوزف ووتل، یکی از فرماندهان ارشد پیشین ایالات متحده گفته است: «داعش خراسان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فضایی برای توسعه و پیش‌رفت پیدا کرده است و در عین حال از این‌که اکنون نیروهای امریکایی و ناتو در این کشور حضور ندارند، لذت می‌برند».

جوزف ووتل، جنرال بازنشسته که در سال ۲۰۱۰ بر عملیات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه نظارت داشت، به بزنس انسایدر گفته است: «خیلی طول نمی‌کشد تا این گروه‌ها قیام کنند و توان‌مندتر شوند».

در این گزارش آمده است که با جودی ده‌ها حمله مرگبار گروه داعش خراسان در افغانستان و پاکستان پس از خروج امریکا؛ اما بمب‌گذاری انتحاری این گروه در میدان هوایی کابل هنگام خروج نیروهای ایالات متحده، بیش‌ترین توجه جهانی را به مساله تهدید داعش خراسان جلب کرد.

برخی از کارشناسان به این رسانه گفته‌اند که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، افزایش کلی فعالیت داعش خراسان وجود داشته است؛ اما روند فعالیت‌های این گروه در ماه‌های اخیر تغییر کرده است و حمله‌های این گروه در داخل افغانستان کاهش و در خارج از مرزها افزایش یافته است.

مایکل کوگلمن، مدیر موسسه جنوب آسیا در اندیشکده مرکز ویلسون به بزنس انسایدر گفته است: «خروج امریکا و تسلط طالبان بر افغانستان، داعش خراسان را «انرژی» و «قدرت» داده است».

آقای کوگلمن افزود که شکاف‌ها در حاکمیت طالبان و شرایط در داخل افغانستان به داعش خراسان فضا داده است؛ تا ظرفیت بیش‌تری برای انجام حمله‌های بیرون‌مرزی ایجاد کند.

این در حالی است که در دو حمله جداگانه «مرگبار» داعش شاخه خراسان بر کابل بانک جدید در ولایت قندهار و بر تالار کنسرت موسیقی در حومه مسکو، بیش از ۱۶۰ تن کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخم برداشتند.