افغانستان

رینا امیری با سفیر ایالات متحده در جاپان در مورد افغانستان گفتگو کرد

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است که با رام امانوئل سفیر ایالات متحده در جاپان در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است.

خانم امیری امروز در اکس افزوده است: «از آژانس همکاری بین المللی جاپان (جایکا) به خاطر ابتکارات مهم آنها در زمینه آموزش و توسعه در افغانستان و منطقه سپاس می‌کنم.»

بانو امیری گفته است که او همچنین با تادامیچی یاماموتو، نماینده پیشین دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و آکیکو هوریبا مدیر برنامه بخش ابتکار صلح آسیا در بنیاد صلح «ساساکاوا» در مورد وضعیت فعلی افغانستان گفتگو کرده است.