جهان

شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا تعلیق پرواز‌های خود به ایران را تمدید کرد

تعلیق پرواز به ایران را تا سیزدهم اپریل تمدید کرده است.

این شرکت روز پنج شنبه اعلام کرد که پروازهای روزانه این شرکت از فرانکفورت به تهران، به علت نگرانی های امنیتی تعلیق شده است.

خطوط هوایی لوفت‌هانزا نیز هفته گذشته پس از آن‌که خدمه‌های هواپیمای این شرکت ناگذیر شدند، شب را در تهران بمانند، پروازهای روزانه به این کشور را به حالت تعلیق در آورد.