افغانستان

حکمتیار ادعا می‌کند که اداره حریم هوایی افغانستان هنوز هم در اداره امریکا است

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در پیامی به مناسبت عید گفته است که فرصت ایجاد یک حکومت اسلامی در افغانستان از دست رفته است.

حکمتیار مدعی شده است که افغانستان به آزادی کامل دست نیافته و فضای این کشور هنوز تحت سلطه امریکا است.

به گفته او، هواپیماهای بی‌سرنشین این کشور بطور مداوم و واضح در فضای کشور پرواز می‌کنند و حمله‌های «خودسرانه» انجام می‌دهند.

او با اشاره به اظهارات تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان افزوده است که طالبان در همکاری مستمر با ایالات متحده هستند.

این در حالی است که روابط گلبدین حکمتیار با طالبان به تازگی از بهر محل اقامت او با مشکلاتی روبه‌رو شده است.