افغانستان

شهروندان: تجلیل روزهای عید حال‌و هوایی گذشته را ندارد

شهروندان افغانستان هم‌زمان با تجلیل از روز نخست عید، می‌گویند که تجلیل از این روز دیگر حال و هوای گذشته را ندارد.

به گفته‌ی آنان، محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، افزایش فقر و ناداری و آینده‌ی مبهم سیاسی و اجتماعی پسین،؛انگیزه‌ی تجلیل از روزهای مناسبتی را از مردم گرفته است.

هم‌زمان با این شماری از باشندگان کابل، قندهار، بلخ، هرات و غور به آمو گفتند که طالبان شبکه‌های مخابراتی را در این ولایت‌ها برای چندین ساعت قطع کرده بودند.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا و بخش زنان ملل‌متحد به مناسبت عید، در پیام‌های جداگانه از ادامه پشتیبانی‌شان از مردم افغانستان و به ویژه بانوان اطمینان داده‌اند.

اما با این همه شماری از شهروندان کشور می‌گویند که عیدها در سه سال اخیر، حال و هوای عیدهای گذشته را ندارند.

این شهروندان علت آن را محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان می‌دانند.

خالده، باشنده کابل گفت: «بخاطر وضعیت بد اقتصادی مجال تجلیل و خوشی در عید را ندارند و اسباب شان فراهم نیست برایشان و تعداد دیگری از مردم افغانستان که نصف از جمعیت را تشکیل می‌دهند، زنان و دختران هستند که این‌ها بخاطر محدودیت‌های روز افزون بر علیه‌شان خوشحال نیستند قلبن و بخاطر شرایط که وجود دارد نمی‌توانند که خوشی بکنند.»

این درحالی است که در روز نخست عید شبکه‌های اینترنتی برای چندین ساعت در شماری از ولایت‌ها به شمول کابل، قندهار، بلخ، هرات و غور قطع شدند.

علت قطع اینترنت تاکنون روشن نشده است. طالبان و شبکه‌های مخابراتی نیز در این‌باره چیزی نگفته‌اند.

هدیه بهار، یکی از شهروندان کشور گفت: «روزهای عید، روزها خوشی می‌باشند، ولی بازهم عید امسال نسبت به عید سال‌های گذشته فرق داشت. حال و هوایی سال گذشته را نداشت. اتفاقاً روز اول عید را با قطع شدن سیمکارت‌ها تا یک ساعتی آغاز کردیم که یک نگرانی به همه‌گی بود.»

در همین حال، اتحادیه اروپا، بخش زنان ملل متحد برای افغانستان و نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در پیام‌های جداگانه به مناسبت عید فطر، از ادامه‌ی حمایت و ایستاده‌گی شان در کنار مردم افغانستان و به ویژه زنان اطمینان دادند.

اتحادیه اروپا گفته است: «این عید پر از عشق‌و اتحاد باد. اتحادیه اروپا در کنار افغان‌ها می‌ایستد و برای یک افغانستان مرفه کار می‌کند.»
از سویی هم بخش زنان ملل‌متحد در افغانستان در اکس نگاشته است: «به مناسبت عید، تعهد ما این است که در کنار زنان و دختران افغان در عرصه مبارزه برای حقوق‌شان ایستاده هستیم.»

پهن کردن سفره‌ی عیدی، دید و بازدید از دوستان، پرداختن به بازی‌های سرگرم کننده و دوری از کدورت و نفرت جزء عنعنات تعریف شده‌ی مردم افغانستان در روزهای عید است.

عید فطر یک جشن دینی و مذهبی است که مسلمانان در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند. این عید نشان دهنده پایان ماه رمضان و آغاز ماه شوال است