افغانستان

آسترالیا بار دیگر از شهرونداش خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند

عکس از رویترز.

وزارت خارجه آسترالیا در خبرنامه‌ای بار دیگر از شهروندانش خواسته است «به علت خطرات شدید ناشی از اوضاع امنیتی به شمول تهدید هراس‌افگنی و اختطاف»، از سفر به افغانستان خودداری کنند.

در خبرنامه آمده است که تهدید هراس‌افگنی و همچنین اختطاف و بازداشت به شهروندان خارجی، نهادهای مددرسان و روند کمک‌های بشردوستانه در این کشور وجود دارد.

وزارت خارجه آسترالیا تاکید کرده است که هیچ مقام آسترلیایی در پاکستان وجود ندارد و توانایی آنان در بخش خدمات قنسول برای افغانستان محدود است.

باوجود تلاش‌های طالبان برای قناعت دادن به جامعه جهانی درباره امنیت در افغانستان، شمار زیادی از کشورها از شهروندان شان خواسته‌اند از سفر به افغانستان زیر اداره طالبان خودداری کنند.