افغانستان

رهبر طالبان از عاملان انتحاری خواست مانند گذشته آماده «مبارزه» باشند

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، امروز در سخنرانی در نماز عید در قندهار، از عاملان انتحاری طالبان خواست هم‌چون گذشته به حمله‌های‌شان ادامه دهند.

در صدای منسوب به هبت‌الله آخندزاده که به آمو نیز رسیده، رهبر طالبان گفته که عاملان انتحاری در گذشته نیز در برابر دشمن طالبان حمله انتحاری کرده‌اند و اکنون نیز آماده جنگ باشند و برای حفاظت از نظام طالبان فداکاری کنند.
رهبر طالبان گفته است که «دشمن دیروز غافل نیست» و به‌باور‌ او، در برابر آن باید «ایستادگی» شود. در سخنرانی‌ منسوب به رهبر طالبان، هیچ حرفی در مورد حقوق‌ زنان و تعامل با مخالفان سیاسی طالبان وجود نداشت.
هم‌زمان با این، تاج‌میر جواد، معاون ریاست استخبارات طالبان با «طاغوت، شر، فساد و فتنه» خواندن مخالفان‌شان گفته که در برابر آنان مبارزه می‌کنند.

به گفته سخنگوی طالبان، امام جماعت نماز عید در مسجد عیدگاه شهر قندهار، رهبر طالبان بوده است.

دو تن باشندگان قندهار که نمی‌خواهند در این گزارش نامی از آنان گرفته شود به آمو تایید کردند که «هبت‌الله آخندزاده در میان مردم بوده» است.
در صدای منسوب به‌رهبر طالبان که از سخنرانی او در نماز عید در قندهار، به آمو نیز رسیده، او فراخوان دوام مبارزه سر داده است.

رهبر طالبان گفته است: «ببینید، ناکام نشوید، به‌گونه مبارزه کنید که ناکام نشوید. همین قسم مبارزه کنید؛ همین قسم قربانی بدهید، همین قسم استشهادی (انتحاری) کنید؛ چنان‌که دیروز در سختی استشهادی (انتحاری) می‌کردید، چنان که دیروز فدایی (انتحاری) می‌کردید برای کامیابی؛ امروز هم در راحت همین‌گونه قربانی بدهید، عقب نروید.»

رهبر طالبان ادعا دارد که «نظام آنان اسلامی» است و تاکید کرده که هیچ‌گاهی روی «مساله اسلام معامله» نمی‌کند.
هبت الله آخندزاده بار دیگر، تاکید کرده است که حدود شرعی را هم‌چنان تطبیق می‌کند.

او گفته است: «هیچ‌کسی فکر نکند که مسلمانان اسلام را رها می‌کنند. هیچ‌کسی فکر نکند که افغان‌ها اسلام را رها می‌کنند، هیچ‌کسی فکر نکند که افغان‌ها بر سر اسلام معامله می‌کنند.»
در همین حال، رییس‌‌وزیران طالبان در مراسم ادای نماز عید که در ارگ در کابل برگزار شد؛ حضور نداشت.
عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان رییس وزیران طالبان سخنرانی کوتاه و به دور از حرف‌های سیاسی داشتند.

سرپرست وزارت داخله طالبان، هم در پیامی که از سوی سخنگوی او پخش شده، گفته نباید نیروهای طالبان «غرور و ناشکری» کنند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله پیام حقانی را چنین بیان کرده است: «خدای ناخواسته، از نزد ما کفران و ناشکری این نعمت بزرگ از نزد ما سر نزند.»

با این حال تاج‌میر جواد، معاون نخست ریاست استخبارات طالبان در پیامی، بر مبارزه نظامی با برخی گر‌وه‌ها سوگند خورده است.
او در این باره گفته است: «رهروان طاغوت، فتنه و شر و فساد، سوگند می‌خورم برای دفاع از امارت اسلامی (طالبان) و پاس‌‌داری از مال و عزت مردم مجاهد افغانستان، در برابر شما با جدیت و قاطعیت فریضه جهاد و قتال را انجام می‌دهیم.»

با این حال در تمام این همه پیام‌ها، در مورد حقوق‌زنان و دختران، تعامل سیاسی با مخالفان سیاسی طالبان، قانون اساسی و آینده سیاسی کشور هیچ اشاره‌ای نشد.
طالبان با برگشت به قدرت‌ محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را در برابر شهروندان کشور وضع کرده‌اند که بیش‌تر حقوق‌ زنان و دختران را نشانه گرفته است. نهادهای جهانی به‌شمول گزارش‌گر ویژه ملل‌متحد برای حقوق‌بشر افغانستان، پیوسته از نقض جدی حقوق‌بشر در افغانستان نگرانی جدی شان را ابراز کرده‌اند.