افغانستان

حقانی به افراد طالبان: از کارهایی که باعث «رنج مردم» می‌شوند خودداری کنید

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان در پیامی به مناسبت عید، از افراد طالبان خواسته است از «ظلم» دوری کنند و «متواضع» باشند.

سخنگوی وزارت داخله این پیام را در یک نوار تصویری روایت کرده است.

حقانی همچنین از طالبان خواسته است از کارهایی که باعت «رنج مردم» و «ایجاد فاصله میان مردم و نظام» طالبان می‌شوند خودداری کنند.

او از مردم نیز خواسته است از «نیروهای» طالبان پشتیبانی کنند و در تأمین امنیت با آنان همکاری کنند.

او با پذیرفتن چالش‌های موجود در افغانستان مردم را به «صبر و استقامت» فرا خوانده است.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌های مختلف ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، طالبان در نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و «کشتارهای فراقانونی» در افغانستان دست دارند.

پس از نظام جمهوریت، نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین افغانستان با بی‌سرنوشتی و چالش‌های شدید روبه‌رو شدند. براساس گزارش‌ها، طالبان شمار زیادی از نیروها را زندانی و شکنجه کرده‌اند.