افغانستان

رییس‌وزیران طالبان در ادای نماز عید در کابل حضور نداشت

محمد حسن اخند، رییس وزیران طالبان در جریان ادای نمازعیدفطر در ارگ کابل حضور نداشت.

در مراسم ادای نماز عید مقام‌های بلندپایۀ طالبان به شمول هرسه معاون حسن آخند اشتراک کرده‌بودند اما رییس‌وزیران حضور نداشت و پیام عیدی او از سوی یک عضو برجسته طالبان به خوانش گرفته شد.

هرچند حسن اخند در پیام‌اش از شهروندان کشور خواسته است تا «وضعیت کنونی را یک فرصت» بدانند و به باور او، «ثبات، امنیت سرتاسری، اخوت و اتحاد ملی و برای آبادی کشور وضعیت آماده شده» پشتیبانی کنند.

این در حالی است که چندی پیش از وضعیت نامناسب صحی حسن اخند گزارش‌هایی پخش شده بود.

در همین حال، عبدالکبیر، معاون سیاسی طالبان در جریان ادای نماز عید از شهروندان افغانستان در بیرون خواست تا به کشورشان باز گردند.

او همچنین تاکید که طالبان خواهان روابط خوب با تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی هستند.

معاون سیاسی طالبان در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که شهروندان همواره از فقر و چالش‌های موجود اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.

طالبان همچنین با وضع محدودیت‌های سنگین، زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان به شمول آموزش و کار محروم کرده‌اند.

با این حال، طالبان در حال حاضر با کشورهای اندکی مسلمان روابط نسبتاً خوب دارند.

از سویی هم عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان آرزوی «اتحاد» میان تمام مسلمانان جهان را کرد.

او افزود: «همانگونه که کافران اتفاق و اتحاد دارند، امیدوار هستم که مسلمانان جهان نیز به این اتحاد دست یابند.»