افغانستان

بلومبرگ: نگرانی‌ها در باره کارگیری از خاک افغانستان از سوی هراس‌افکنان در حال بیشتر شدن است

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که نگرانی‌ها پیرامون کارگیری از خاک افغانستان هم‌چون یک «پایگاه هراس‌افکنی» برای حمله بر غرب در حال «بیش‌تر» شدن است.

به‌گزارش بلومبرگ، حمله‌های داعش بر ایران و روسیه این نگرانی‌ها را بیش‌تر ساخته است . در گزارش هم‌چنان آمده است که برای جلوگیری، از این تهدید، باید «فکری دوباره بر ضد هراس‌افکنی» صورت گیرد.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند، که طالبان پیوسته گفته‌اند که داعش در افغانستان «سرکوب» شده است.

در گزارش آمده است: «از آغاز عقب نشینی دولت بایدن از افغاستان در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزان امریکایی نگران بودند که گروه‌های شبه‌نظامی بار دیگر از افعانستان هم‌چون پایگاه برای حمله بر غرب استفاده کنند و حمله‌های پسین این نگرانی را بیش‌تر ساخته است.»

ویس ناصری – فعال سیاسی می‌گوید: «داعش شاخه خراسان یک خطر بسیار بزرگ‌ است، به منطقه و‌ جهان، مانند که القاعده بود، و سبب سقوط افغانستان شد، امروز داعش یک خطر است.»

پیش‌تر، برخی نظامیان بازنشسته و شماری از سناتوران امریکایی نیز تهدید داعش در افغانستان را جدی گفته‌اند، خواستار فشار و حمله بر مواضع داعش شاخه خراسان در افغانستان شده‌اند.

طالبان پیوسته اما به جهان اطمینان داده‌اند، که داعش در افغانستان «سرکوب» شده، اما در چتر این اطمینان، داعش شاخه خراسان در ماه پسین برخی نظامیان طالبان را در قندهار هنگام هدف قرارداد که برای دریافت تن‌خواه ماهانه خود به کابل بانک جدید رفته بودند.

قندهار در این اواخر به مرکز اصلی طالبان و پایگاه رهبر آنان شهرت یافته است.

رویدادهای که گفته می‌شود سرآغازی برای نبردهای استخباراتی نیابتی در افغانستان دسته‌بندی می‌شوند.

اختر محمد راسخ، فعال سیاسی می‌گوید:‌ «خود فرمان‌های وقت ناوقت رهبر طالبان،هم شرایط را برای عسکر‌ گیری برای داعش مهیا ساخته،همین که وضعیت افغانستان بهبود نمی‌یابد، به‌سوی هم‌دیگر پذیری نمی‌رود، علت اساسی آن این‌ست که در منطقه یک‌بار دیگر جنگ‌های هدف‌مند استخباراتی آغاز می‌شود.»

در سه ماه نخست سال روان میلادی، داعش از کابل تا قندهار افغانستان، و هم‌چنان از پاکستان تا ایران و روسیه حمله‌های انتحاری و انفجاری انجام داد. حمله‌های که خط و نشان‌های امنیت منطقه‌یی را با چرخش‌های همراه ساخته است و با گذشت هر روز نگرانی‌های تازه امنیتی در حال مطرح شدن هستند.