افغانستان

عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی «فوری» فهیم عظیمی از زندان طالبان شد

عفو بین‌الملل با استقبال از آزادی صدیق الله افغان، فعال آموزش خواستار آزادی «فوری و بی قید و شرط» احمد فهیم عظیمی و سایر فعالان حقوق بشر و آموزش از زندان طالبان شده است.

این نهاد در نوشته‌ای در اکس آزادی صدیق الله افغان، فعال آموزش و پرورش را «یک اتفاق مثبت» خوانده است.

عفو بین‌الملل تاکید که است که آقای افغان از اول نباید او را به زندانی می‌شد.

در همین حال این نهاد از طالبان خواسته است تا فهیم عظیمی، فعال آموزش و سایر کسانی‌ که به دلیل «صحبت برای آموزش، حقوق بشر و عدالت» به طور «خودسرانه» بازداشت و زندانی اند را آزاد کنند.

طالبان در ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، دو فعال که با سازمان آموزشی «فکر بهتر کار» می‌کردند را از در دفتر شان در کارته چهار کابل به اتهام «فعالیت در برابر مقام‌های طالبان» بازداشت کردند.