Uncategorized @fa

روسیه از خطر سرازیر شدن سیلاب در شهر اورنبورگ ای کشور هشدار داد

مقام های روسی هشدار دادهاند که ممکن است دریای اورال و سامارا در جریان ۲۴ ساعت آینده ۵ تا ۴۰ سانتی متر بالا بیاید که خطر سرازیر شدن سیلاب در شهر اورنبورگ روسیه را افزایش داده است.

این در حالی است که بخش هایی از شهر اورسک زیر آب شده است و در شهر ارونبورگ نیز وضعیت اضطراری اعلام شده است.

رسانه های محلی گزارش داده اند که بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ خانه در مناطق اورال، سایبریا، ولگا و مناطق مرکزی روسیه در نتیجه سرازیر شدن سیل، زیان مند شده است.

رود اورال از کوه های اورال سرچشمه می گیرد و به دریای کسپین یا خزر می ریزد.

به دنبال بالا آمدن سطح آب این دریا مقام های روسی هزاران تن را از شهر های آسیب پذیر به بخش های امن انتقال داده اند.