افغانستان

حامد کرزی بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران تأکید کرد

عکس از رویترز.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در پیامی به مناسبت عید، از طالبان خواست هرچه زودتر درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بگشایند و زمینه بازگشت زنان به کار را فراهم سازند.

آقای کرزی فراهم شدن آموزش برای دختران و کار برای زنان را حق مسلم آنان خوانده و گفته است طالبان باید این حقوق زنان و دختران را برای آنان فراهم بسازند تا افغانستان «از احتیاج و عقب ماندگی» رهایی یابد.

آقای کرزی همچنین بر یکپارچگی میان مردم تأکید کرده است.

او گفته است: «این وظیفه ملی ماست که با اتحاد و توافق و برادری کامل برای جمعییت و پیشرفت کشورمان تلاش کنیم و دوش به دوش پیش برویم، اما همه اینها با آموزش و دانش پیوند خورده است و بدون آن غیر ممکن است.»

او تأکید کرده است: «اگر می‌خواهیم کشوری مستقل، آباد و مترقی داشته باشیم، باید توجه اساسی و جدی به آموزش فرزندان (دختر و پسر) کشور داشته باشیم و هر چه زودتر درهای مکتب‌ها و دانشگاه ها را به روی دختران باز کنیم.»

این در حالی است که با آغاز سال نو آموزشی در افغانستان، مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم برای سومین سال مسدود ماندند. طالبان در دو سال گذشته دختران را از رفتن به دانشگاه‌ نیز ممنوع کرده‌اند.

در این مدت، زنان نیز از کار در نهادهای غیردولتی محروم شده‌اند.