جهان

شورای امنیت «عضویت کامل فلسطین» در سازمان ملل را در آینده نزدیک بررسی می‌کند

ونسا فریزر، رییس جدید دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این شورا درخواست فلسطین برای «عضویت کامل» در سازمان ملل را به کمیته پذیرش اعضای جدید، ارجاع داده است.

رییس جدید دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده است که این تصمیم بر اساس درخواست «دولت ناظر فلسطین» برای عضویت در سازمان ملل صورت گرفته تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

خانم فریزر پس از پایان نشست شورای امنیت، در نشست خبری گفت: «ما توافق کرده‌ایم که کمیته پذیرش اعضای جدید باید در ماه اپریل به بحث و بررسی این موضوع بپردازد. همه ما می‌دانیم که هر یک از اعضای شورا ممکن است تصمیم بگیرد و راه‌حل خود را برای عضویت ارائه دهد».

این اقدام پس از آن صورت گرفته که فلسطین در اوایل ماه جاری میلادی، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که پیوستن این کشور به سازمان ملل متحد به عنوان یک «عضو دائمی» را دوباره بررسی کند.