بازرگانی

طالبان «صرافی‌های آنلاین» در کشور را منع کردند

بانک مرکزی زیر اداره طالبان «صرافی‌های آنلاین» در افغانستان را ممنوع اعلام کرد.

در خبرنامه این بانک آمده است: «بانک مرکزی تا اکنون مجوز فعالیت صرافی آنلاین را برای هیچ کسی یا شرکتی صادر نکرده است و چنین فعالیت‌ها، غیرقانونی است».

بانک مرکزی زیر اداره طالبان در این خبرنامه از شهروندان کشور خواسته است که با درنظرگرفتن خطرات، زیان‌ها و مسئولیت‌های احتمالی، از تجارت با استفاده از صرافی آنلاین نیز خودداری کنند.

این بانک زیر اداره طالبان می‌گوید که این موضوع با نهادهای کشفی و امنیتی آنان شریک شده و اگر کسی یا شرکتی دست به چنین کار و فعالیتی بزند، بازداشت و مورد پی‌گرد قانونی قرار خواهد گرفت.