جنوب آسیا

اسلام‌آباد از جهان انتظار فشار بر طالبان در پیکار با «تی‌تی‌پی» را دارد

اسلام‌آباد از جامعه جهانی انتظار دارد تا در پیکار در برابر تحریک طالبان پاکستان یا تی‌تی‌پی بر طالبان فشار بیاورد.

مقام‌های پاکستانی به رسانه‌های این کشور گفته‌اند که اسلام‌آباد می‌کوشد تا جهان را از هم‌سان بودن تهدیدهای تی‌تی‌پی و داعش قناعت بدهد.

اما پاکستان با این سیاست دنبال چی است؟

تهدید داعش در سال ۲۰۱۵، در دامان افغانستان نیز ظهور کرد. زیرنام داعش شاخه خراسان. با اهداف فراتر از افغانستان.
هدف‌هایی که چنین فشرده می شوند:

عظیم‌الله ورسجی، کاردار پیشین افغانستان در قطر در این باره می‌گوید: «اهداف مشخص داعش طوری‌که در اساس‌نامه و اعلامیه‌شان هم به نشر رسیده؛ ایجاد حکومت‌ اسلامی (ساختار مشخص به تعبیر داعش) در سرزمین خراسان تاریخی که یک‌بخش از منطقه کشور چین، آسیای میانه، جنوب آسیا، پاکستان و ایران است.»

به‌نوشته احمد ضیا سراج، رییس پیشین امنیت ملی در اکس، با برگشت طالبان به قدرت، میزان تهدیدهای داعش شاخه خراسان بیش‌تر شد. در این مدت، تی‌تی‌پی یا تحریک طالبان پاکستان و شاخه‌های انشعابی آن، بربنیاد گفته‌های مقام‌های پاکستانی، تحرک‌های خود را در پاکستان نیز افزایش داد.

به‌تازگی اکسپرس تریبون، گزارش داده که اسلام‌آباد آستین تلاش دارد تا جهان را قناعت دهد، که تفاوتی میان داعش و تی‌تی‌پی وجود ندارد.
در گزارش اکسپرس تریبیون آمده است: «به‌گفته منابع، پاکستان از بازیگران جهانی می‌خواهد که با تهدید تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) همان‌گونه رفتار کنند که در مورد داعش رفتار می کنند. داعش مسئولیت حمله‌های هراس‌افگنانه بزرگ را نه‌تنها در پاکستان؛ [بلکه] ایران و اکنون در روسیه بر عهده گرفت.»

هرچند شماری باور دارند که هدف و میزان تهدید داعش و تی‌تی‌پی تفاوت کلی دارند. تهدید داعش در سطح منطقه و جهان و تهدید تی‌تی‌پی مشخص و محدود در پاکستان است.

عبدالله قرلق، والی پیشین تخار در این باره نظر داد: «بین تی‌تی‌پی یا تحریک طالبان پاکستان و داعش تفاوت کلی وجود دارد، تفاوت به این‌ است که تی‌تی‌‌پی تنها هدف شان، تمرکزشان حکومت پاکستان است، بالای قدرت حاکمه پاکستان است، تی‌تی‌پی تنها تهدید برای کشور پاکستان است، تهدید بر دیگر کشورها نیست.»

مقام‌های پاکستانی در برخی موردها، پیوسته بار ملامتی افزایش تحرک‌های تی‌تی‌پی را به‌گونه به دوش طالبان گذاشته؛ هرچند که طالبان با رد این اتهام‌ها، مساله تی‌تی‌‌پی را یک مساله داخلی پاکستان می‌داند. با این همه؛ اسلام‌آباد با این سیاست تازه چه هدفی را دنبال می‌‌کند؟

در ادامه ادعاهای اسلام‌آباد، مبنی بر کارگیری از خاک‌ افغانستان در برخی موردها در برابر پاکستان؛ به‌تازگی رسانه پاکستانی به نام بزنس ریکار گزارش داده که رییس گروه ملی بازرگانی پاکستان گفته در حالی‌که افغانستان زیر اداره طالبان از آنان تقاضای تقویت روابط بازرگانی دارد، در برخی موردها از خاک افغانستان در برابر پاکستان کار گرفته می‌شود.
گزارش در ادامه می‌افزاید: «از یک سو، توافق‌های بازرگانی با افغانستان در حال گفت‌وگو است. از سوی دیگر، زمین آنان بر ضد پاکستان کار گرفته می‌شود که غیرقابل قبول است. کارشناسان چین در افغانستان امن و در پاکستان ناامن استند، که جای تعجب دارد.»
طالبان هرگونه، دخالت در ناامنی‌های‌ پاکستان را پیوسته رد کرده‌اند و این اتهام‌ها را بی‌بنیاد گفته‌اند. اما پیش‌ از این، گزارش سالانه شورای امنیت ملل‌متحد، از مثلث ر‌وابط طالبان، شبکه القاعده و تی‌تی‌پی اظهار نگرانی کرده است.