جهان

عربستان سعودی چهارشنبه را روز نخست عید فطر اعلام کرد

مقام‌های در عربستان سعودی پس از مشاهده هلال ماه شوال، چهارشنبه را روز نخست عید فطر اعلام کردند.

طالبان اعلام کرده‌اند که کمیته رویت هلال آن‌ها تلاش‌های خود را برای تعیین روز نخست عید فطر در افغانستان آغاز کرده است.

این در حالی است که سال گذشته نیز طالبان روز نخست عید فطر را بر اساس فیصله دادگاه عالی آنان اعلام کردند.

اما در سال‌های پیش از آن در دولت جمهوریت، روز نخست عید در افغانستان بر اساس فیصله عربستان سعودی تجلیل می‌شد.

روز نخست عید در کشورهای همسایه همچون ایران، پاکستان و هند با یک روز تأخیر در مقایسه با عربستان سعودی تعیین می‌شود.