افغانستان

خبرنگاران: دسترسی به اطلاعات در افغانستان دشوار شده است

تصویر از آرشیف

شماری از خبرنگاران با انتقاد از ایجاد محدودیت‌ها از سوی طالبان، می‌گویند که دسترسی به اطلاعات در افغانستان دشوار شده است و خبرنگاران با محدودیت‌های فراوان در راستای فعالیت‌هایشان روبه‌رو هستند.

این خبرنگاران می‌افزایند که سخنگویان طالبان در بسیاری موارد از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری می‌کنند.

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور از طرح بسته شدن فیسبوک از سوی طالبان انتقاد می‌کنند و تاکید می‌ورزند که با عملی شدن این طرح، دسترسی مردم به اطلاعات بیشتر محدود خواهد شد.

شماری از خبرنگاران در افغانستان می‌گویند که کار اطلاع‌رسانی با محدودیت‌های زیاد از سوی طالبان روبه‌رو شده است و خبرنگاران دسترسی به اطلاعات لازم ندارند.

این خبرنگاران تاکید می ورزند که در هنگام تهیه گزارش با دشواری‌های زیاد روبه‌رو هستند و در بسیاری از موارد سخنگویان طالبان اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند.

یکی از خبرنگاران به آمو گفت: «زمانی‌که واقعه رخ می‌دهد و به سخنگویان طالبان در تماس می‌شویم؛ به زنگ ما جواب نمی‌دهد، چالش‌ها و مشکلات فراه راه خبرنگاران زیاد است.»

در همین حال، رییس مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در یک سال پسین، رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌های زیادی از سوی طالبان روبه‌رو شده‌اند و حقوق‌شان در افغانستان به شکل گسترده نقض شده است.

احمد قریشی در این باره می‌افزاید: «وضعیت رسانه‌ها در افغانستان و شرایط برای کار خبرنگاران در کشور نامطلوب است. متاسفانه با وجود قابل اجرا خوانده شدن قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات در کشور، طالبان دست کم، ۱۷ دستورالعمل را در کشور صادر کرده‌اند که در حقیقت پالیسی طالبان است.»

در تازه ترین مورد، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان، طرحی را به هدف بسته شدن کامل فیسبوک آماده کرده است.

برخی از شهروندان کشور این تصمیم طالبان را در مخالفت با آزادی بیان می‌دانند و تاکید می‌ورزند که با عملی شدن آن مردم از دسترسی به اطلاعات محروم خواهند شد.

در گزارش ماه جنوری سازمان گزارشگران بی‌مرز، آمده است که افغانستان، روسیه و ویتنام سه کشور پُرچالش برای خبرنگاران استند و خبرنگاران در این کشورها به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می‌شوند.

پیش از این، سازمان گزارشگران بی‌مرز آمار داده بود که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، از جمله ۵۴۷ رسانه، ۸۰ شبکۀ تلویزیونی، ۱۳۷ شبکه رادیویی و ۱۳ خبرگزاری از فعالیت باز مانده‌اند و خبرنگاران زیاد به ویژه زنان خبرنگار کار خود را از دست داده‌اند.