زنان

منیژه صدیقی از زندان طالبان آزاد شد

‏هدا خموش، بنیان‌گذار جنبش زنان عدالت‌خواه در تماسی به آمو تایید کرده است که منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض امروز (یکشنبه) پس از نزدیک به هفت ماه از زندان طالبان آزاد شده است.

آزادی او زمانی صورت گرفته است که طالبان به دستور هبیت‌الله‌ آخندزاده رهبر شان بیش ۴۰۰ زندانی را به مناسب عید از زندان پلچرخی آزاد کرده‌اند.

با این حال، بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه گفته است که در بین این ۴۰۰ زندانی پنجاه زن از جمله منیژه صدیقی نیز آزاد شده است.