جهان

مراسم یادبود «نسل‌کشی» معروف رواندا در کیگالی پایتخت این کشور برگزار شد

مراسم یادبود نسل کشی معروف رواندا روز یکشنبه در کیگالی پایتخت این کشور برگزار شد.

در این مراسم شماری از رهبران جهان از جمله؛ پال کاگیم، رییس جمهور رواندا؛ بیل کلنتن رییس جمهور پیشین ایالات متحده و رییس جمهور افریقای جنوبی شرکت کرده بودند.

۳۳ سال پیش در شب ششم اپریل به دنبال سرنگون شدن هواپیمای رییس جمهور وقت رواندا و رییس جمهور بوروندی که هردو به لحاظ نژادی هوتو بودند؛ آغاز شد.

در این نسل کشی وحشتناک که صد روز ادامه یافت؛ یک شبه همسایه‌ها به جان یکدیگر افتادند که به گونه میانگین روزانه ده هزار تن کشته شدند.

در جریان صد روز بیش ۸۰۰ هزار از قوم توتسی و هوتوهای میانه‌رو کشته شدند و حدود ۲۵۰ هزار دختر و زن توتسی تبار نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.