بازرگانی

فروشندگان میوه‌های خشک در هرات از کاهش فروشات‌شان شکایت دارند

فروشندگان میوه‌های خشک در ولایت هرات می‌گویند که امسال نسبت به سال‌های گذشته بهای این میوه‌ها کاهش یافته است اما آنان از کاهش فروشات‌شان نیز شکایت می‌کنند.

در همین حال شماری از خریداران میوه‌های خشک می‌گویند که به دلیل افزایش فقر توانایی خرید میوه‌های عیدی را ندارند.

نمای رنگارنگ میوه‌های عیدی برای هر باشنده‌ای هرات دلکش است، زیرا پهن نمودن سفره‌ای عید، رسم کهن دینی و عرفی هر باشنده‌ا‌ی این جغرافيا میباشد.

اما فقر اقتصادی و افزایش بیکاری روز افزون سبب شده تا شمار زیادی از باشندگان هرات یا این سفره‌ای عرفی را پهن نکنند و یا هم به خرید چند قلم ارزان قیمت برای سفره عیدی‌شان اکتفا کنند.
عبدالله، یکی از باشندگان هرات گفت: «زمانی‌که پول نباشد، نفر چی بخرد، نان خشک را خریده نمی‌تواند، ما و شما آدم‌های را می‌شناسیم که توانایی خریدن نان خشک را ندارند، زیاد تر مردم فقیر هستند؛ اما به هزار نفر ده نفر آدم‌های هستند که توانایی خوبی دارند و دیگران توانایی ندارند.»

برخی از باشندگان هرات می‌گویند که با گذشت هر سال دامنه‌ای بیکاری و فقر در این ولایت گسترده‌تر می‌شود.

حمیدالله، یک باشنده دیگر هرات به آمو گفت: «سال به سال بیکاری‌ها زیاد می‌شود، پارسال بهتر بود، امسال باز مردم بیشتر بیکار اند، سال به سال که بیکاری‌ها بیشتر می‌شود مردم کمتر خرید می‌کنند، کار نیست، سال به سال وضعیت مردم خراب میشه، وقتیکه مردم نمی‌توانند نان خشک بخرند پس میوه عیدی را چه‌گونه می‌توانند بخرند.»

فروشندگان میوه‌های عیدی همچنان می‌گویند با وجودیکه امسال نسبت به سال‌های گذشته بهای میوه‌های خشک کاهش یافته است؛ اما فروشات آنان کم است.

فرهاد شریفی، فروشنده میوه در ولایت هرات گفته است: «هر کس برابر به توان خود خریداری می‌کند، افرادی هستند که جنس خوب مانند پسته و خصته می‌برند و بعضی ها هستند که فقط جنس معمولی مثل نخود و کیشمیش میبرند، اما زیاد تر فقر و بی چاره ها هستند که کیشمیش می‌برد، نخود می‌برد و یا تخم های ارزان را می‌برند.”

محمود حمیدی، یکی از فروشندگان میوه خشک در هرات گفت : «خریدو فروش نسبت به پارسال خوب است. امسال مانند دیگر سالها خرید و فروش نیست؛ اما قیمت ها نسبت به سال‌های دیگر پایین آمده است.»

دیدو باز دیدهای عیدی و پهن نمودن سفره‌ای عید یکی از فرهنگی دینی و عرفی مردم افغانستان است و در این روز باشندگان کشور خوشی‌های‌شان را با هم تجلیل می‌کنند.