افغانستان

ایران بار دیگر تاکید کرد که «مهاجران بی‌مدرک افغانستان» باید این کشور را ترک کنند

ایران یک‌بار دیگر تاکید کرده است که به مهاجران بیدون مدرک افغانستان «هیچ‌گونه خدمات رفاهی» ارائه نمی‌کند و آنان باید به کشور شان برگردند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، احسان حیدری، مدیر عمومی اتباع و مهاجران خارجی تهران گفته است: «مهاجران که فاقد مدرک هستند، بدون تعارف باید به کشور خودشان بازگردند».

او هم‌چنان تصریح کرده است که اگر مهاجران بیدون مدرک در مشاغلی در این کشور استخدام شده باشند، بر اساس قانون با او و کارفرمایش برخورد خواهد شد.

مدیر عمومی اتباع و مهاجران خارجی تهران در پاسخ به پرسشی گفته است که آنان به دلایل مختلفی موافق جداسازی مکاتب کودکان مهاجر افغانستان از مکاتب شهروندان این کشور نیستند.

این مقام اداره مهاجرت تهران هم‌چنین گفته است که هم‌اکنون حدود ۱۷۰ هزار دانش‌آموز مهاجر افغانستان در مکاتب تهران سرگرم آموزش هستند.

آقای حیدری اضافه کرده است که موج اول مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران، پس از حمله شوری بر این کشور آغاز شد و موج دوم مهاجرت، در زمان «حاکمیت طالبان در افغانستان» صورت گرفته است.

این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق پناه‌جویان به شمول عفو بین‌الملل، پیش از این «اخراج اجباری» مهاجران افغانستان را از کشورهای همسایه مورد انتقاد قرار داده‌اند و گفته‌اند که این کشورها باید با این مهاجران در چارچوب حفظ «حقوق پناه‌جویان و کرامت انسانی» آنان برخورد کنند.