افغانستان

حذف پنج مضمون از نصاب آموزشی کشور با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است

لیسه عالی استقلال،کابل- تصویر آرشیف

برخی از فعالان آموزش حذف مضمون‌های هنر، تعلیمات مدنی، فرهنگ، وطن دوستی و مهارت‌های زندگی را چالش جدی در برابر نصاب آموزشی کشور می‌دانند و تاکید می‌ورزند که این مضمون‌ها بر بنیاد نیازهای دانش‌آموزان وارد سیستم آموزشی کشور شده بودند.

شماری از دانش‌آموزان نیز می‌گویند که پس از حذف پنج مضمون از نصاب آموزشی، ساعت‌های مضمون‌های علوم دینی افزایش یافته‌اند.

از سویی هم حذف پنج مضمون از نصاب آموزشی کشور، با واکنش برخی از فعالان آموزش و دانش‌آموزان روبه‌رو شده است.

فعالان عرصه آموزش این تصمیم طالبان را نادرست می‌دانند و به این باوراند که حذف این مضمون‌ها به سود کشور نیست و نصاب آموزشی کشور با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

بصیراحمد دانش‌یار، استاد دانشگاه در این باره گفت: «حذف سلیقه‌ای مضامین بر اساس نگاه تنگ نظرانه نه تنها گره از بهبود وضعیت نصاب را باز نمی‌کند بلکه نصاب موجود را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد؛ بنا بر این انتظار داریم مسوولانه با نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان برخورد شود و خوب خواهد بود در این حوزه تجدید نظر صورت گیرد چون نصاب گذشته یکی‌ از نصاب‌های بهروز و کارآمد بود.»

شماری از دانش‌آموزان نیز می‌گویند که پس از حذف پنج مضمون از سوی طالبان اکنون در تقسیم اوقات ساعت‌های مضمون‌های اسلامی افزایش یافته است و از یک ساعت در هفته به بیش از سه ساعت افزایش یافته است.

احمد زبیر، دانش آموز صنف هفتم در کابل گفت: «بعضی از مضامین از مکتب کم شده امسال؛ به مثل تعلیمات مدنی و وطندوستی. بجای او ساعت‌های دینی اضافه شده است.»

طالبان در سال نو آموزشی، مضمون‌های هنر، تعلیمات مدنی، فرهنگ، وطن دوستی و مهارت‌های زندگی را که با محتوای، حقوق بشری، مردم سالاری، حقوق شهروندی، قانون اساسی، آزادی‌های مدنی، معرفی شخصیت‌های تاریخی، فرهنگ و عنعنات بودند، حذف کردند.

این مضمون‌ها در دوران جمهوریت از صنف اول تا دوازدهم به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شدند.