افغانستان

طالبان بیش از ۴۰۰ تن را از زندان پلچرخی کابل آزاد کردند

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گفته است که بر اساس حکم هبت‌الله‌ آخندزاده، رهبر طالبان به تعداد ۴۰۶ تن از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند.

در این گزارش آمده است که این حکم به مناسب عید فطر صادر شده است.

بر بنیاد این گزارش، این زندانیان آزادشده شامل ۳۳۸ مرد، ۴۰ زن و ۲۸ کودک می‌شوند.

در این گزارش در مورد دلیل بازداشت این زندانیان چیزی گفته نشده است.

بر اساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی طالبان، در حال حاضر ۱۹هزار تن شهروندان کشور، ۲۵ شهروند خارجی و حدود ۸۵۰ زن، در زندان‌های آنان به سر می‌برند.