افغانستان

طالبان شش تن به شمول یک زن را در لوگر در ملاء عام شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان گفته است که شش نفر به شمول یک زن را در ولایت لوگر به اتهام «زنا» و «لواط» در ملاء عام شلاق زده‌اند.

در بیانیه این دادگاه آمده است که یک نفر به ۳۵ ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم شده است. متهم دیگر به ۲۵ضربه شلاق و هم‌چنین یک سال زندان محکوم شد.

طبق این بیانیه متهم سومی به ۳۹ ضربه شلاق و یک سال حبس و نفر چهارم به ۳۵ ضربه شلاق و دو سال حبس، متهمان پنجم و ششم هر کدام به ترتیب به ۳۹ و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شده که هر دو به دو سال زندان نیز محکوم شده‌اند.

بر اساس بیانیه دادگاه طالبان، این تصمیمات از سوی دادگاه ابتدایی طالبان در ولسوالی محمد آغه لوگر گرفته شده و توسط دادگاه عالی آنان تایید و اجرا شده است.

قابل ذکر است که اجرای تنبیه بدنی توسط طالبان نگرانی‌های بین‌المللی قابل توجهی را نیز برانگیخته است.

طالبان از اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی بدین‌سو، ده‌ها نفر را همواره به‌ گونه علنی شلاق زده‌اند.