افغانستان

«طالبان تمرکز خود را از تولید هروئین به متامفتامین (شیشه) تغییر داده‌اند»

هفته‌نامه شنبه استرالیا در مقاله‌ای نگاشته است که طالبان در افغانستان تمرکز خود را از تولید هروئین به متامفتامین (شیشه) تغییر داده‌اند که پیامدهای قابل توجهی برای بازار موادمخدر در استرالیا دارد.

در این مقاله آمده است: «حرکت به سمت متامفتامین، به طالبان این امکان را داده است که امپراتوری وسیع هروئین خود را به یک تجارت سودآورتر، خطرناک‌تر و مرگ‌بارتر تبدیل کنند؛ تا قدرت و حکومت آنان را در افغانستان، تامین مالی کند».

هفته‌نامه شنبه استرالیا هم‌چنان گفته است که بیش‌تر این متامفتامین به استرالیا که «سومین بازار بزرگ» این نوع موادمخدر در جهان است، می‌رسد.

در این مقاله آمده است که جنگ‌های بیست‌ساله طالبان در برابر دولت پیشین افغانستان نیز از رهگذر درآمدهای هروئین تامین مالی می‌شد و توانستند که آنان دوباره به قدرت برگردند.

این هفته‌نامه هم‌چنان نگاشته است که طالبان برای چندین دهه، یکی از باندهای عمده قاچاق موادمخدر در جهان بوده‌اند که می‌توان آنان را با کارتل‌ها (قاچاق‌چیان و تاجران) کلمبیایی و مکزیکی که تجارت کوکائین را کنترول می‌کنند، مقایسه کرد.

در این مقاله آمده است: «هر چند ممنوعیت کشت و قاچاق موادمخدر در سال ۲۰۲۲ از سوی رهبری طالبان اعلام شد؛ اما تا یک سال اجرایی نشد و به اربابان موادمخدر و نزدیکان رهبری طالبان، زمان زیادی را داد تا تولید و ذخایر را افزایش دهند».

این هفته‌نامه نوشته است که اعلام ممنوعیت کشت و قاچاق موادمخدر از سوی رهبری طالبان نیز بخشی از برنامه‌ سود‌جویی بیش‌تر طالبان بوده است.

در این مقاله آمده است: « با اعلام ممنوعیت، ارزش ذخایر عظیم تریاک خام که گمان می‌رود توسط برخی از رهبران ارشد طالبان نگه‌درای می‌شود، افزایش یافت و بعید به نظر می‌رسد که برای سال‌های متمادی این ذخایر ختم شود».

در این مقاله به نقل از کارشناسان هم‌چنان آمده است: «متامفتامین (شیشه) قرار است طالبان را به طور غیرقابل انکار، ثروت‌مند کند، به تقویت قدرت آنان کمک کند و در عین حال، ده‌ها گروه شبه‌نظامی و جهادی را که تا اکنون از حمایت طالبان در افغانستان برخوردار بوده‌اند را تامین مالی کند».

هفته‌نامه شنبه استرالیا به نقل از هانس یاکوب شیندلر، مدیر نهاد مبارزه با افراط‌گرایی مستقر در برلین و نیویارک نوشته است که موادمخدر، «تنها جریان درآمدی استندرد برای تامین مالی تروریزم» است.

در این مقاله هم‌چنان آمده است که طالبان در حال حاضر از ده‌ها گروه تروریستیِ حمایت می‌کند که در طول جنگ ۲۰ ساله علیه نظام جمهوری افغانستانِ مورد حمایت غرب، در کنار آنان جنگیدند.

هر چند طالبان پیش از این گفته‌اند که آنان کشت و قاچاق موادمخدر را در افغانستانِ زیر اداره خود به صفر رسانده‌اند و از گروه‌های جهادی دیگر که در برابر کشورهای منطقه و جهان فعالیت می‌‌کنند، حمایت نمی‌کنند؛ اما تا اکنون در باره این مقاله هفته‌نامه شنبه استرالیا چیزی نگفته‌اند.