افغانستان

فرانسه بازگرداندن اعدام، سنگسار و اجرای شلاق بر زنان را توسط طالبان «محکوم» کرد

فرانسه بازگرداندن اعدام، سنگسار و اجرای تنبیه‌بدنی زنان (شلاق) توسط طالبان را «به شدت محکوم» کرد.

وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم شنیع، به نقض چندگانه حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان؛ به ‌ویژه زنان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ از سوی آنان، می‌افزاید.

در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که «سیاست سرکوب و حذف زنان و دختران» را تغییر دهند.

این در حالی است که طالبان در آخرین مورد، شش تن را به شمول یک زن در ولایت‌های فاریاب و خوست، در محضر عام «شلاق» زدند.

دادگاه عالی طالبان پیش از این در خبرنامه‌ای در این رابطه گفت که آنان به اتهام زنا و فریب کاری، پس از سپری‌کردن دوره حبس شان، در محضر عام شلاق زده شده‌اند.

وزارت خارجه فرانسه اما در این اعلامیه گفته است، شورای امنیت که این کشور در آن مشارکت فعال دارد، احترام به حقوق زنان را «پیش‌شرط» هر نوع گفت‌وگو قرار داده است.

طالبان تا اکنون در باره این اعلامیه و خواست فرانسه واکنشی نداشته‌اند.